Szukaj

Analiza SWOT – podstawowe działanie w dobie kryzysu


Wyznacz kierunki rozwoju swojej firmy

Przez kryzys związany z pandemią zostaliśmy zmuszeni do zwolnienia tempa życia i – co za tym idzie – tempa pracy. Nie jedna z nas zastanawiała się, czy będzie mogła kontynuować prowadzoną przez siebie działalność. Kryzys dla wielu stał się impulsem do przeanalizowania swojej działalności oraz sporządzenia bilansu zysków i strat. Analizy swojej firmy warto sporządzać systematycznie. Jak to zrobić?.


Przeanalizuj swój biznes

Poniżej zamieszczone pytania dotyczące analizy SWOT pomogą Ci skupić się na ocenie faktów i racjonalnych przesłanek do podejmowania decyzji i znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Aby zastosować to narzędzie, podziel kartkę papieru na 4 części, a następnie kieruj się poniższą instrukcją. Nie zapomnij o poświęceniu odpowiedniej ilości czasu obszarowi O, czyli możliwościom jakie przed tobą stoją. Zapewnij sobie czas i warunki do wypełnienia arkusza. Jeżeli odpowiedź na niektóre pytania będzie dla ciebie zbyt trudna, możesz zapytać o zdanie zaufane osoby, na przykład Twoich współpracowników.


A) S – silne strony

Odpowiedz na poniższe pytania:

 1. Jakie są mocne strony Twojej działalności?

 2. Co najbardziej doceniają klienci?

 3. Co przynosiło Ci największe zyski przy zachowaniu optymalnych kosztów? Czy jest to działalność, która w dalszym ciągu jest opłacalna?

 4. W jaki sposób zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?

 5. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?

B) W – słabe strony

Odpowiedz na poniższe pytania:

 1. Co jest najsłabszym ogniwem Twojego biznesu?

 2. Z czego musiałabyś zrezygnować, aby utrzymać zyski na satysfakcjonującym poziomie?

 3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?

 4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?

C) O – możliwości

Odpowiedz na poniższe pytania:

 1. Jakie nowe możliwości i szanse się pojawiły? Postaraj się wypisać wszystkie potencjalne możliwości nawet, gdy niektóre wydają się tobie na ten moment zbyt nierealne.

 2. Co już teraz robi Twoja konkurencja?

 3. Które z możliwości mogą być wykorzystane już dzisiaj i w jakim zakresie? A które później i kiedy? Postaraj się sporządzić szczegółowy plan na najbliższe tygodnie.

 4. W jakich instytucjach możesz uzyskać pomoc?

D) T – zagrożenia

Odpowiedz na poniższe pytania:

1) Czego chcesz uniknąć?

2) Na jakich zagrożeniach chcesz się szczególnie skoncentrować?


Pamiętaj, że zdarzenia losowe, a więc również kryzys z jakim się globalnie zetknęliśmy, mogą wpływać na obniżenie samopoczucia, zmianę naszej samoceny oraz zwiększoną obawę o przyszłość. Odczuwając silne emocje takie jak żal, smutek czy przygnębienie, jesteśmy skłonniejsi do surowszej oceny naszych działań, a niekiedy nawet do preferowania radykalnych rozwiązań. W wyjątkowo kryzysowych sytuacjach, gdy ciężko przewidzieć dalszy bieg zdarzeń, jeszcze trudniej zdecydować się na wybór odpowiedniej strategii. W takich chwilach warto sięgać po poradę zaufanych osób (rodziny, partnerów biznesowych, klientów), a nawet skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy pomogą w nabraniu dystansu do obecnej sytuacji. Korzystając z coachingu kariery online zapewnisz sobie przestrzeń na dokonanie racjonalnej analizy Twojej sytuacji i podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej własnej działalności. W artykule na moim blogu przeczytasz więcej na temat utrzymania skuteczności w kryzysie: link


Autor: Diana Szcześniak – coach kariery artystów, psycholog, specjalista HR.

Od 2016 roku prowadzi sesje coachingowe wzmacniając zaangażowanie innych i ułatwiając im osiągnięcie satysfakcji zawodowej. Inspiruje do czegoś więcej. Zależy jej na konkretnych i trwałych efektach osiąganych w możliwie najkrótszym czasie, dlatego oferuje coaching dwuetapowy. 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie