o nas

MISJA

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób, głównie kobiet, na zakręcie zawodowym. Naszej oferty nie ukierunkowujemy na aktywizację zawodową, tylko kierujemy ją do osób, które chcą wziąć swój los zawodowy w swoje ręce. Osoby, które chcemy przyciągać i wspierać charakteryzuje wspólna cecha – przedsiębiorczość. Zakręt zawodowy to pojęcie obszerne, w którym zmieści się zarówno sytuacja utraty zatrudnienia (często po wielu latach pracy u tego samego pracodawcy), moment kończącego się urlopu macierzyńskiego i związana z nim decyzja własna lub pracodawcy o niekontynuowaniu współpracy, jak i chęć założenia własnej firmy, czy jej zamknięcia i powrotu na etat.

Dzisiejszy rynek pracy jest coraz mniej stabilny i jednocześnie wymaga coraz większej elastyczności od ludzi. Jest to szczególnie trudne dla kobiet np wracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym. Kolejnym problemem jest także brak wsparcia z naturalnego środowiska (rodzina, znajomi) dla kobiet które chcą robić coś innego niż niesatysfakcjonujący je etat. Dlatego chcemy też wzmocnić pewność siebie i poczucie skuteczności, które wśród kobiet często jest niskie, a niezbędne w dokonywaniu zmian zawodowych, w tym, prowadzeniu biznesu. Chcemy zainspirować do działania i pomóc w podjęciu trudnych decyzji, a także uzbroić w niezbędne narzędzia i informację.

HISTORIA

WłączOne to grupa siedmiu kobiet, które spotkały się kilka miesięcy temu jako nieformalna, lokalna inicjatywa oddolna tzw. kobiecej samopomocy zawodowej na terenie warszawskich Włoch. Zrekrutowałyśmy się na zasadzie marketingu szeptanego, znajoma znajomej itd. Od tamtego czasu, nieformalna grupa stała się prężnie działającym forum wsparcia i wymiany doświadczeń dla kobiet, które z różnych względów znalazły się na zakręcie zawodowym.

Jesteśmy w różnym wieku i reprezentujemy różne branże, są wśród nas osoby mające doświadczenie w korporacji (również na kierowniczych stanowiskach), prowadzące własny biznes, oraz osoby wykonujące zawody artystyczne. Wszystkie potrzebowałyśmy wsparcia, rady, inspiracji w kwestii życia zawodowego. Okazało się, że nasze doświadczenie, różnorodność i energia stworzyły grupę, która działa od początku roku. Poprzez regularne spotkania osiągamy nasze cele i przestałyśmy się bać zmian i podejmowania trudnych decyzji. Ponieważ mamy mnóstwo energii i pomysłów postanowiłyśmy podzielić się tym z innymi kobietami i zaczęłyśmy działania jako grupa WłączOne. W lutym 2017 udało nam się sformalizować. Stowarzyszenie Centrum Kobiecej Przedsiębiorczości WłączOne zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wśród matek założycielek stowarzyszenia spotkać można więc zarówno kobietę, która po urodzeniu dwójki dzieci i dłuższym urlopie wraca na rynek pracy, kobietę, która niemal całe dorosłe życie prowadziła firmę z mężem, a teraz w związku ze zmianami życiowymi została bez pracy, matkę dwuletniego dziecka, która zamiast wracać na etat porwała się na otworzenie własnej firmy i od roku walczy o jej utrzymanie i rozwój, kobietę, która od kilku lat prowadzi własną firmę projektową i staje u progu decyzji o zatrudnieniu pracowników aby być w stanie obsłużyć rosnącą liczbę zleceń.

Finansowanie

Stowarzyszenie jako organizacja pozarzadowa i niekomercyjna utrzymuje się głównie ze składek członkowskich oraz dotacji, o które występujemy. 

Ostatnio uruchomiony Projekt rozwoju naszej organizacji, obejmujący także utworzenie i prowadzenie tej strony, był dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie" realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS, oraz Stowarzyszenie Europa i My".

Zarząd Stowarzyszenia
  • Anna Hałat-Kruczyńska  - Prezes Zarządu

  • Joanna Czajkowska       - Wiceprezes Zarządu

  • Maria Borczuch              - Sekretarz Zarządu
  • Aleksandra Lenarczyk     - Członek Zarządu