JAK DZIAŁAMY

Organizujemy szereg warsztatów, bezpłatnych i płatnych (niewiele), o różnej tematyce. Zapraszamy do zapoznania się w sekcji wydarzenia.

Mastermind

Spotkania w konwencji mastermind organizowane są wyłącznie dla członków naszego stowarzyszenia i w zaufanym gronie. Każdy członek ma prawo raz w roku wystąpić o takie spotkanie. Spotkanie ma na celu pomoc w rozwiązaniu problemu, zebranie uwag i rekomendacji, otrzymanie kreatywnego wsparcia pozostałych członków WłączONE.

Zapraszamy do kontaktu.

Spotkania Stowarzyszenia

Co dwa tygodnie spotykamy się w godzinach mocno popołudniowych żeby wymienić się informacjami, zmotywować, wesprzeć, zaplanować działania. Raz w miesiącu spotkanie nasze przybiera formę wprowadzającą. Członkowie Stowarzyszenia mogą przyprowadzić osobę, która chce do nas dołączyć. 

Coraz dłuższa lista rekomendowanych i współpracujących ze Stowarzyszeniem ekspertów jest w zasięgu ręki naszych członkiń.

Szeroka sieć kontaktów / Networking

Sieć kontaktów jest nieoceniona i nie trzeba jej specjalnie zachwalać ;)

Please reload