SAMA RÓWNIEŻ MOŻESZ ODNIEŚĆ

SUKCES

ALE NAJLEPIEJ SMAKUJE 

W DOBRYM

TOWARZYSTWIE

 

WŁĄCZONE

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób, głównie kobiet w rozwoju zawodowym. Naszej oferty nie ukierunkowujemy na aktywizację zawodową, tylko kierujemy ją do osób, które chcą wziąć swój los zawodowy w swoje ręce. Osoby, które chcemy przyciągać i wspierać charakteryzuje wspólna cecha – przedsiębiorczość. W naszym życiu zawodowym jest wiele momentów, które stanowią wyzwanie. Może to być zarówno sytuacja utraty zatrudnienia (często po wielu latach pracy u tego samego pracodawcy), moment kończącego się urlopu macierzyńskiego i związana z nim decyzja własna lub pracodawcy o niekontynuowaniu współpracy, jak i chęć założenia własnej firmy, czy jej zamknięcia i powrotu na etat.